м.Червоноград ЗДО ясла-садок №12
 
_

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

 


 

          Кадрове забезпечення ЗДО здійснюється згідно статті 54 Закону України “Про освіту”. Педагогічну діяльність у ЗДО здійснюють педагогічні працівники, які мають відповідну фахову освіту, підготовку.            

Директор: Стефанів Наталія Лонгінівна

  Львівський державний університет, Прикарпатський  університет ім.В.Стефаника. Педагогічний стаж: 16 років. Стаж керівної роботи: 1р.10 міс. 

Вихователь – методист: Сокіл Наталія Зіновіївна

Освіта  повна  вища, спеціаліст. Рівенський педінститут ім.Д.З.Мануїльського; викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню. Педагогічний стаж: 37 років. Стаж керівної роботи: 23 роки.

   

  Наш  ЗДО  «Калинка»  знаходиться на балансі міського відділу освіти Червоноградської міської ради.

 

  В ЗДО працювало 11 груп:

2-ясельні,  3 середні, 3 молодші   і 3 старші групи.

Виховується  в  ЗДО 236 дітей.

З дошкільнятами працюють досвідчені педагоги.

Всього у нас-24 педагогів .

ЗДО працює 10,5 г. З 7.30 до 18.00

У своїй роботі дотримуємося Закону “Про дошкільну освіту” і “Положення про дошкільний навчальний заклад”. Керуючись основними положеннями Закону України “Про дошкільну освіту”, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, державної Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» колектив ЗДО протягом року працював творчо та відповідально.

      У 2019-2020 н.р. в ЗДО проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь і навичок, відповідно до їх вікових особливостей та вимог програм.

         Педагогічний колектив ефективно працював над розв’язанням завдань:    

   

 

    1. Художньо-естетичний розвиток дошкільнят засобами образотворчої    діяльності.

    2. Всебічний розвиток дошкільнят засобами ігрової діяльності.

  3.Формування здорового способу життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоров’я.

 

      У ЗДО  на  протязі  року  функціонувала   профільна група фізкультурно-оздоровчого спрямування,  а також створена система оздоровчих та фізкультурних заходів.

    Вихователі групи використовували у своїй роботі такі види гімнастики: психогімнастику, коригуючу, для очей, пальчикову, дихальну; види масажу: точковий, епізодичний, стоп ніг, самомасаж, з масажерами, вушних раковин; елементи методик: кольоротерапію, психотерапію; спеціальні ігри і вправи на розвиток уваги і пам’яті, розвиток психомоторики, розвиток дрібної моторики, корекції постави, попередження плоскостопості, валеокорекцію. Для релаксації у всіх вікових групах використовувались: казкотерапія, сміхотерапія, музтерапія, аутотренінг, психотерапія, ігри-медитації.

   Результати  оздоровлення  дітей  профільної  групи  оздоровчого  спрямування  в  умовах  закладу   дали  позитивні  зміни  в  зміцненні  їх  здоров’я,  про  що  свідчить  “Листок  здоров’я”.  За  “Листком  здоров’я”  відповідно  до  груп  здоров’я  відстежується  значне  поліпшення  стану  здоров’я  щодо  діагнозів.

      Постійним був  медичний  та  методичний  контроль  за  станом  фізичного  виховання.  Чітка  система  фізкультурно-оздоровчої  роботи  дала  змогу  відстежити  динаміку  фізичного  розвитку  дошкільників. Рівень  розвитку  основних  рухів  у  дітей  підвищився  з  85%  до  87%.

         Порівняльний   аналіз  захворюваності  дітей  та  результативність  індивідуальної  та  групової  фізкультурно-оздоровчої  роботи  з  дітьми, які часто хворіють    висвітлювалось  на  педрадах, розглядалося   на   нарадах  при  завідувачі. 

         У  закладі  постійно  проводилися  загартувальні   процедури, Дні здоров’я.  На  заняттях  з  фізичної  культури,  під  час  прогулянок  підтримувалася  рухова  активність  дітей,  у  навчальні  заняття  вводилися  фізкультхвилинки, фізкультпаузи  між  заняттями. На належному рівні у ЗДО пройшов Тиждень спорту. Малята знайомились з різними видами спорту, відомими спортсменами. У молодших групах проведено тематичну перевірку «Аналіз стану роботи з фізичного виховання».

     

   Організація  методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами  має  діагностично-прогностичний  характер.  Для  безперервного  відстеження  результативності  різних  форм  методичної  роботи   завідувачкою  та  методистом протягом  року  проводився  педагогічний  моніторинг,  де  основним  з  його  завдань  було  виявити   позитивну  динаміку  розвитку  професіоналізму  педагога,     передумови  для  удосконалення  роботи  педагогічного  колективу.

   В  умовах  соціальних  реформ  одним  із  найважливіших  завдань  у  системі  роботи  протягом  року  в дошкільному  закладі  було  підвищення  ефективності  та  якості  методів, структури  методичної  роботи. У  ЗДО  проводився  постійний  пошук  змісту,  форм,   методів,  структури  методичної  роботи.

     Це  обумовлено  пошуком  нового  стилю,  нових  форм  спілкування  з  людьми  в  особистісно-орієнтованій  освіті. Педагогічний  колектив  закладу  постійно  працював  над  створенням  єдиного  методичного  простору   з  інноваційною  діяльністю  вихователів. Методична  робота,  а  саме: консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні  перегляди, майстер-класи конкурси,  сприяла  розвитку  творчості,  ініціативи  та  була  спрямована  на  підвищення  якості  освітнього  процесу.

    Результатом  є  те,  що  вихователі  використовують  технології  розвивального  навчання,  інтерактивні  методи, ІКТ. Педагоги  мають  свої  власні  розробки,  які подали  до  друку   в  фахові  журнали. У  методичному  кабінеті  зібрано  матеріал  із  досвіду  роботи  вихователів, музичних  керівників,  логопедів. 

   Вихователь МорозС.М. провела майстер-клас для вихователів методистів міста на тему «виготовлення виробів у техніці стрінг-арт». 

    Вихователь БоруцькаГ.І. провела майстер-клас для педагогів міста на тему " Використання методу проєктів у роботі з дітьми дошкільного віку"

      Кількісний  та  якісний  аналіз  оцінювання  методичних  заходів  засвідчив,  що  вони  мали  науково-методичний  і  пізнавальний  характер,  сприяли  підвищенню  професійної  компетентності  педагогів,  поліпшення  якості  володіння  різноманітними  методами  роботи. 

      Для педагогів закладу було проведено інтерактивний практикум  «Граємо з дітьми залюбки»,  семінар-практикум  «Прийоми урізнеоманітнення  завдань художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку ».   

      Роботі з батьками педагоги приділяли достатньо уваги. Проводились консультації, батьківські збори, у прес-центрі вміщувались   різноманітні матеріали для батьків.  Робота  ЗДО активно  висвітлювалась  на  сайті  ЗДО та  на  сайті  Червоноградської  міської  ради.

      Педагоги   закладу  протягом року збирали благодійну допомогу для воїнів АТО.  Також   для  них  за  допомогою      педагогів  було   зібрано    предмети  першої  необхідності  і  передано  через  волонтерів   на  фронт. Діти  на  протязі  року  постійно  малювали  малюнки  для  військовиків  це  також  сприяло  патріотичному  вихованню  дошкільнят.  Для  дітей  було  проведено  екскурсію  до  пам’ятника   борцям  за  волю  України    та стели  Небесної сотні.

   З  метою стимулювання творчої активності педагогів   було  проведено  конкурс на    кращий куток СХД. Грамоти та подяки отримали вихователі усіх вікових груп. 

У ЗДО  проводилась  виставка  поробок «Таланти моєї родини».      Батьки  взяли  активну  участь  у  цьому  процесі.

На  протязі  року  у  ЗДО  проводились  взаємоогляди  та колективні  перегляди  занять.  

 

У ЗДО проведено  такі  тематичні  дні: здоров’я, батька, психології, казки, матері, театру, землі, вишиванки, чистюль, українського мистецтва. Тематичні тижні: екології, української мови, безпеки дитини, міста, духовності, книги.

       Також  проводились конкурси  на кращий малюнок «Безпека вуличного руху»Ю  «Героїчна Україна»  , «Моя безпека».    Діти отримали грамоти та призи.

  Проведено виставки дитячих малюнків  «Осінь-золота пора», «Кришталева зимонька», «Весна-весняночка», «Моя безпека».   

В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи  протягом року в дошкільному закладі було підвищення ефективності та якості методів, структури методичної роботи. У ЗДО проводився постійний пошук змісту, форм, методів, структури методичної роботи. Це обумовлено пошуком нового стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Методична робота, а саме: консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди, майстер-класи конкурси, сприяла розвитку творчості, ініціативи та була спрямована на підвищення якості освітнього процесу.

Результатом є те, що вихователі використовують технології розвивального навчання, інтерактивні методи. Педагоги мають свої власні розробки, які подали до друку в фахові журнали. У методичному кабінеті зібрано матеріал із досвіду роботи вихователів, музичних керівників, логопедів.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшення якості володіння різноманітними методами роботи.

Згідно з Річним планом роботи проведено всі заплановані заходи контролю і керівництва навчально-виховним процесом. Контроль здійснювався за

традиційними схемами. Контролювались та аналізувались готовність всіх вікових груп до навчального року, готовність педагогів до робочого дня, стан ігрової діяльності, стан ведення документації, створення умов для здійснення навчально-виховного процесу, дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми, рівень впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», робота педагогів з формування у дітей знань з ОБЖД, стан виховання культурно- гігієнічних навичок, рівень підготовки дітей до навчання в школі тощо. В ході тематичної перевірки готовності вікових груп до нового навчального року встановлено, що усі вікові групи готові до функціонування у 2016 - 2017 навчальному році, у них створено належне ігрове та предметно- розвивальне середовище.

     У ЗДО ефективно працювало методичне об’єднання вихователів  груп  раннього віку.  

     У дошкільному закладі успішно реалізуються заходи на виконання міської програми “Обдаровані діти”. Планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми, була організована гурткова та робота профільних груп, що сприяло розвитку творчих здібностей.

В ЗДО організовано 6 гуртків: вокальний, фізкультурний, навчання англійської мови, дитячого дослідження за методом О.Савенкова.

   Діти, які відвідували вокальний  гурток успішно виступали на  святкових ранках, вечорах колективу.

     У 2019-2020 рр. в дошкільному закладі  проатестовано 7 педагогів.

 

    У дошкільному закладі є творчі доробки з використання  портфоліо  у роботі з  дітьми  дошкільного  віку.

    У всіх групах проведено косметичні ремонти групових кімнат, спалень, полаковано підлоги.  Побілено і пофарбовано вестибюль,  

Ігрові майданчики   пофарбовано,приведено до ладу. У холах 1 та 2 поверхів створено настінні композиції, облаштовано духовний куточок. Закуплено нові меблі для групи №6, м"які пуфи для холу 2 поверху. За спонсорської допомоги батьків  придбано жалюзі на вікна музичної зали. У 3 групах переоблаштовано мийки. ЗДо брав участь у міні-проєкті "Обладнання для  дитячих майданчиків" та виграв його разом з іншими ЗДО міста.

Постійно проводиться косіння трави.  

Якісному харчуванню дітей в дошкільному закладі  упродовж 2019-2020 навчального року надавалась особлива увага.

  Здійснювався  постійний контроль за виконанням грошових та натуральних норм. Щомісячно аналізувався стан  харчування  дітей в ЗДО,  це  питання виносилося до порядку денного виробничих нарад, батьківських зборів та нарад при директору.

     Робота з організації харчування дітей ЗДО здійснювалася згідно з «Інструкцією по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженою наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.06 №298/227 та змінами до неї затвердженими наказом МОНУ та МОЗУ  України від  26.02.2013  N 202/165.        

     Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО   відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.    Одним із важливих моментів контролю   за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання норм харчування».  

     Дане питання постійно контролюється адміністрацією ЗДО, централізованою бухгалтерією  відділу освіти.  З березня 2018р. харчування  дітей в ЗДО організовує КП «Школяр». Вони складають меню та  централізовано завозять продукти. Влітку дітям дають соки на прогулянці.

Страви, які готують в садку відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, якісні, смачні. Харчування різноманітне, в основному молочні страви, супи,борщі, котлети м’ясні, рибні, риба смажена, плов, жарке, капуста,  які пройшли термічну обробку.

Медичне обслуговування здійснюють фахові медсестри.   Профпрививки і огляд спеціалістів проводяться згідно плану.

 Техніка безпеки:

Цього року в нас не було травм дітей.  

В садку належні санітарно-гігієнічним умови для навчання і виховання дітей.