м.Червоноград ЗДО ясла-садок №12
 
_

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 2020 рік

Подпись: Коди021444824611800000420Установа____ •________________________________ Відділ освіти ЧервоноградськоТ міської ради Львівської області за ЄДРПОУ

Територія________________________________________________________________________ м. Червоноград за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування__________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_____ 06 Орган з питань освіти і науки,

молоді (відділ освіти ЧервоноградськоТ міської ради)____________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010 Надання дошкільної освіти_______________________________________________________________________________

(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих           

бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна (проміжна), річна                                                      Я\С № 12

Одиниця виміру: грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

6285667,00

6285667,00

-

6264970,80

6264970,80

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

6285667,00

-

-

6264970,80

6264970,80

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

5096582,00

-

-

5096501,16

5096501,16

.

Оплата праці

2110

040

4163100,00

4163100,00

-

4163019,81

4163019,81

-

Заробітна плата

2111

050

4163100,00

-

-

4163019,81

4163019,81

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

 
 

Нарахування на оплату праці

2120

070

933482,00

933482,00

-

933481,35

933481,35

-

Викорстання товарів і послуг

2200

080

1187855,00

-

-

1168469,64

1168469,64

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

75765,00

-

-

74349,45

74349,45

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

2730,00

2730,00

-

2730,00

2730,00

-

Продукти харчування

2230

110

541000,00

541000,00

-

540907,09

540907,09

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

92780,00

-

-

92683,42

92683,42

-

Видатки на відрядження

2250

130

1000,00

-

-

978,20

978,20

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

473700,00

473700,00

-

456094,48

456094,48

-

Оплата теплопостачання

2211

160

369000,00

-

-

366442,18

366442,18

-

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

32100,00

-

-

30858,16

30858,16

-

Оплата електроенергії

2273

180

67700,00

-

-

56710,07

56710,07

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

4900,00

-

-

2084,07

2084,07

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

880,00

-

-

727,00

727,00

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

880,00

880,00

-

727,00

727,00

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх борговій зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

290

-

-

"

-

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

 

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

1230,00

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

-

 

-

 

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

-

-

"

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям

3230

550

 

-

-

 

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

170775,00

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

65р,

-

-

-

-

-

 

Начальник                            І.І.Гомонко

Головний бухгалтер             М.М.Грушевська

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу Іі)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 2020 рік

Подпись: Коди021444824611800000420Установа__________________________________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ

Територія__________________________________________________________________________________________________ м. Червоноград за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування_________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів______________________ 06 Орган з питань освіти і науки,

молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)_________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів                                                                                                                                   0618110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*                   ситуацій та наслідків стихійного лиха

Періодичність:місячна, квартальна (проміжна), річна                                                                          Я\С № 12

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

9712,05

9712,05

-

9710,64

9710,64

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

9712,05

-

-

9710,64

9710,64

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

_

-

-

-

-

-

Викорстання товарів і послуг

2200

080

9712,05

-

-

9710,64

9710.64

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

5825,00

-

-

5823,63

5823,63

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

3887,05

3887,05

-

3887,01

3887,01

-

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

"

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

"

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

290

-

-

-

"

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

"

 

"

"

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

"

-

 

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

"

 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
                28 січня 2002 року № 57
                (у редакції наказу Міністерства фінансів України
                від 04.12. 2015 № 1118)          
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на   2020 рік 
02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)
м.Червоноград Львівська область
(найменування міста, району, області)
                                              Вид бюджету ____________________Міський бюджет м.Червонограда__________________________,            
                                              код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 - Відділ освіти Червоноградської міської ради          
                                              код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________              
                                              (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типової програмної             
                                              класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)*                    
                                                             0611010 - ЗДО ясла-садок № 12                   
 (грн.) 
Найменування  Код  Разом, спеціальний фонд  Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** Інші надходження ***
назва інших надходжень за видами 
разом  у т. ч. за підгрупами  разом  у т. ч. за підгрупами
25010100  25010200  25010300  25010400  2020100 25020200  25020300 25020400      
10  11  12 13 14 15 16
НАДХОДЖЕННЯ - усього  х  1 131 890 1 131 890 1 130 100 0 1 790 0 0 0 0 0 0 0   0
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету  х  1 131 890 1 131 890 1 130 100   1 790   0              
Фінансування****       х х х х   х х х х      
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього  х  1131890 1131890 1130100 0 1790 0 0 0 0 0 0 0   0
Поточні видатки  2000  1131890 1131890 1130100 0 1790 0 0 0 0 0 0 0   0
Оплата праці та нарахування на заробітну плату 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата праці  2110  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Заробітна плата  2111  0 0         0              
Грошове утримання військовослужбовців  2112 0 0         0              
Нарахування на оплату праці  2120  0 0         0              
Використання товарів і послуг 2200 1130670 1130670 1130100 0 570 0 0 0 0 0 0 0   0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 570 570     570   0              
Медикаменти та перев'язувальні матеріали  2220  0 0         0              
Продукти харчування  2230  1130100 1130100 1130100       0              
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0 0         0              
Видатки на відрядження  2250 0 0         0              
Видатки та заходи спеціального призначення  2260 0 0         0              
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата теплопостачання  2271  0 0         0              
Оплата водопостачання та водовідведення  2272 0 0         0              
Оплата електроенергії   2273 0 0         0              
Оплата природного газу  2274 0 0         0              
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275  0 0         0              
Оплата енергосервісу  2276 0 0                        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  2281  0 0         0              
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2282  0 0         0              
Обслуговування боргових зобов'язань  2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань  2410 0 0         0              
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань  2420 0 0         0              
Поточні трансферти  2600  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   2610  0 0         0              
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  2620  0 0         0              
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0 0         0              
Соціальне забезпечення  2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0
Виплата пенсій і допомоги  2710  0 0         0              
Стипендії  2720  0 0         0              
Інші виплати населенню  2730 0 0         0              
Інші поточні видатки   2800 1220 1220     1220   0              
Капітальні видатки  3000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Придбання основного капіталу  3100  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  3110  0 0         0              
Капітальне будівництво (придбання)  3120  0 0 0 0     0 0 0 0 0 0   0
Капітальне будівництво (придбання) житла  3121  0 0         0              
Капітальне будівництво  (придбання) інших об’єктів  3122  0 0         0              
Капітальний ремонт  3130  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131  0 0         0              
Капітальний ремонт інших об'єктів  3132  0 0         0              
Реконструкція та реставрація  3140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141  0 0         0              
Реконструкція та реставрація інших об'єктів  3142  0 0         0              
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  3143  0 0         0              
Створення державних запасів і резервів  3150  0 0         0              
Придбання землі і нематеріальних активів   3160  0 0         0              
Капітальні трансферти  3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  3210  0 0         0              
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  3220  0 0         0              
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям  3230  0 0         0              
Капітальні трансферти  населенню 3240  0 0         0              
Надання внутрішніх кредитів  4110  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111  0 0         0              
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112  0 0         0              
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 0 0         0              
Надання зовнішніх кредитів  4210 0 0         0              
                               
Директор               Н.Л.Стефанів          
                (підпис)     (ініціали і прізвище)           
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу                  М.М.Грушевська          
                                                                                                                                                                                                                                                 (підпис)     (ініціали і прізвище)           
М. П.        08.01.2020                              
       (число, місяць, рік)                               
**Плануються за наявності підстав.                              
***Заповнюється за відповідними видами інших надходжень згідно з кошторисом.                      
****Проставляється сума залишків грошових коштів,на яку внесено зміни до кошторису.                    


 

                 
      ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
          Затверджений у сумі: Сім мільйонів вісімсот дев'яносто одна тисяча вісімсот шістдесят сім грн. 00 коп. (7891867 грн. 00 коп.)
      (сума словами і цифрами)
      Начальник відділу освіти
      (посада)
      І.І.Гомонко
      (підпис)             (ініціали і прізвище)
      08.01.2020
      (число, місяць, рік)               М.П.  
Кошторис на  2020 рік 
           
  02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради
    (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Червоноград Львівська область
    (найменування міста, району, області)
Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда          
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Червоноградської  міської  ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)) Я/с №12 - 0611010 Надання дошкільної освiти (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 6 759 977 1 131 890 7 891 867
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 6 759 977 X 6 759 977
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 1 131 890 1 131 890
 -надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 1 131 890 1 131 890
 (розписати за підгрупами)        
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 1 130 100 1 130 100
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0 0
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 1 790 1 790
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0 0
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0 0
 (розписати за підгрупами)        
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0 0
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 X 0 0
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0 0
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0 0
- інші надходження, у тому числі:   X 0 0
   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
   - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 X    
   - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 X   0
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання)   X    
   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X    
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 6 759 977 1 131 890 7 891 867
Поточні видатки 2000 6 759 977 1 131 890 7 891 867
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 5 016 400 0 5 016 400
Оплата праці 2110 4 112 300 0 4 112 300
Заробітна плата 2111 4 112 300   4 112 300
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112     0
Нарахування на оплату праці 2120 904 100   904 100
Використання товарів і послуг 2200 1 742 977 1 130 670 2 873 647
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 24 557 570 25 127
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 2 600   2 600
Продукти харчування 2230 991 000 1 130 100 2 121 100
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 47 640   47 640
Видатки на відрядження 2250 3 900   3 900
Видатки та заходи спеціального призначення 2260     0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 672 400 0 672 400
Оплата теплопостачання 2271 485 900   485 900
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 44 100   44 100
Оплата електроенергії 2273 137 500   137 500
Оплата природного газу 2274     0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 4 900   4 900
Оплата енергосервісу 2276     0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 880 0 880
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281     0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 880   880
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410     0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420     0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610     0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620     0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630     0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710     0
Стипендії 2720     0
Інші виплати населенню 2730     0
Інші поточні видатки 2800 600 1 220 1 820
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121     0
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122     0
Капітальний ремонт 3130 0 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131     0
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132     0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141     0
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142     0
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143     0
Створення державних запасів і резервів 3150     0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160     0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210     0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220     0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230     0
Капітальні трансферти населенню 3240     0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111     0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112     0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113     0
Надання зовнішніх кредитів 4210     0
Нерозподілені видатки 9000     0
           
           
Керівник       Н.Л.Стефанів
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу        М.М.Грушевська
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
М.П.**          
  08.01.2020        
  (число, місяць, рік)        
 
   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.
   ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
           

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

 
на 2020 рік  
  02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради  
    (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)                  
м.Червоноград Львівська область  
    (найменування міста, району, області)                  
Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда                              
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Червоноградської  міської  ради  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                        
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)) Я/с №12 - 0611010 Надання дошкільної освiти (грн.)  
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом на рік  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Поточні видатки 2000 500 110 569 700 559 900 553 900 515 892 566 460 588 355 565 940 578 030 604 840 579 340 577 510 6 759 977  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 307 900 405 100 405 100 405 100 392 300 463 400 551 300 491 000 461 100 430 400 412 300 291 400 5 016 400  
Оплата праці 2110 252 400 332 100 332 100 332 100 321 600 379 900 451 900 402 500 378 000 352 800 338 000 238 900 4 112 300  
Заробітна плата 2111 252 400 332 100 332 100 332 100 321 600 379 900 451 900 402 500 378 000 352 800 338 000 238 900 4 112 300  
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112                         0  
Нарахування на оплату праці 2120 55 500 73 000 73 000 73 000 70 700 83 500 99 400 88 500 83 100 77 600 74 300 52 500 904 100  
Використання товарів і послуг 2200 191 610 164 600 154 800 148 800 123 592 103 060 37 055 74 940 116 930 174 440 167 040 286 110 1 742 977  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210         3 852 18 180 2 405     120     24 557  
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220     1 300           1 300       2 600  
Продукти харчування 2230 90 000 90 000 92 000 100 000 100 000 62 000 16 000 62 000 98 000 98 000 93 000 90 000 991 000  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 660 3 050 4 870 6 640 4 560 7 200 7 760 4 640 3 550 3 640 650 420 47 640  
Видатки на відрядження 2250 550 550 550 360 180 180 90 100 180 180 490 490 3 900  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 100 400 71 000 55 200 41 800 15 000 15 500 10 800 8 200 13 900 72 500 72 900 195 200 672 400  
Оплата теплопостачання 2271 81 800 51 900 38 300 23 100           56 500 56 300 178 000 485 900  
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 400 3 900 3 400 4 300 3 600 3 600 2 500 1 900 4 300 3 800 4 100 4 300 44 100  
Оплата електроенергії 2273 13 800 14 800 13 100 14 000 11 000 11 500 7 800 5 900 9 200 11 800 12 100 12 500 137 500  
Оплата природного газу 2274                         0  
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 400 400 400 400 400 400 500 400 400 400 400 400 4 900  
Оплата енергосервісу 2276                         0  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     880                   880  
Обслуговування боргових зобов`язань 2400                         0  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410                         0  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420                         0  
Поточні трансферти 2600                         0  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610                         0  
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0  
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0  
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0  
Стипендії 2720                         0  
Інші виплати населенню 2730                         0  
Інші поточні видатки 2800 600                       600  
Капітальні видатки 3000                         0  
Придбання основного капіталу 3100                         0  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110                         0  
Капітальне будівництво (придбання) 3120                         0  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                         0  
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122                         0  
Капітальний ремонт 3130                         0  
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                         0  
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132                         0  
Реконструкція та реставрація 3140                         0  
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                         0  
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142                         0  
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143                         0  
Створення державних запасів і резервів 3150                         0  
Придбання землі та нематеріальних активів 3160                         0  
Капітальні трансферти 3200                         0  
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210                         0  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220                         0  
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230                         0  
Капітальні трансферти населенню 3240                         0  
Усього   500 110 569 700 559 900 553 900 515 892 566 460 588 355 565 940 578 030 604 840 579 340 577 510 6 759 977  
                               
                               
Керівник       Н.Л.Стефанів                
        (підпис)   (ініціали і прізвище)                
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу       М.М.Грушевська                
        (підпис)   (ініціали і прізвище)                
М.П.** 08.01.2020                          
  (число, місяць, рік)                          
                               
                               
                               
    ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти___________

____________________І.І.Гомонко___

08.01.2020р.

М. П.

РОЗРАХУНОК

видатків на утримання я/с №12

на 2020 рік

 

1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 4 112 300 грн.

Січень-грудень

Матеріальна допомога

Грошова винагорода

Заміна

Індексація

Разом

3 820 689

149 297

71 296

47 353

23 665

4 112 300

 

 • Фонд зарплати на рік –  3 820 689 грн.
 • Матеріальна допомога на оздоровлення- 149 297 грн.
 • Грошова винагорода педагогам- 71 296 грн.
 • Заміна – 47 353 грн.
 • Індексація – 23 665 грн.
 • Разом на рік  -  4 112 300 грн.

 

2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 22% – 904 100 грн.

 

3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 24 557 грн.

- Миючі засоби – 18 180 грн. (червень)

- Деззасоби – 2 405 грн. (липень)

- Вогнегасники – 1 322 грн. (травень)

- Пожежні рукави зі стволами – 1 530 грн. (травень)

- Журнали – 1 000 грн. (травень)

- Подарунки дітям-сиротам – 120 грн. (жовтень)

 

4.  Медикаменти (КЕКВ 2220) – 2 600 грн

 

5.  Продукти харчування (КЕКВ 2230) – 991 000 грн

 

6. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 47 640 грн.

 • Послуги зв’язку, оренда модемів – 3 980 грн.
 • Повірка лічильників холодної води – 1 000 грн. (червень)
 • Повірка вогнегасників – 1 900 грн. (червень)
 • Повірка засобів індивідуального захисту – 650 грн. (червень)
 • Обробка дерев’яних конструкцій горищ вогнезахисним розчином – 2 100 грн. (липень)
 • Заміна труби до пожежного гідранта – 3 000 грн. (квітень)
 • Поточний ремонт лічильників тепла – 2 000 грн. (липень)
 • Поточний ремонт лічильників холодної води – 1 000 грн. (серпень)
 • Аварійно-ремонтні роботи – 4 170 грн. (березень)
 • Страхування дітей-сиріт – 40 грн. (березень)
 • Проведення інструментальних замірів та лабораторних досліджень – 2 400 грн. (лютий)
 • Проведення замірів опору ізоляції електромереж – 1 000 грн. (травень)
 • Проведення медоглядів працівників – 21 000 грн. (квітень-жовтень)

 -     Інші комунальні послуги (дезинфекція, дератизація) – 3 400 грн.

 

7.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 3 900 грн.

 • Відрядження – 3 900 грн.

 

8.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 672 400 грн.

 

КЕКВ

Назва

Всього, грн.

2271

Оплата теплопостачання

485 900

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

44 100

2273

Оплата електроенергії

137 500

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

4 900

 

9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 880 грн.

 • Курси цивільного захисту – 330 грн.
 • Навчання з пожежної безпеки – 550 грн.

 

10.Інші поточні видатки (КЕКВ 2800)- 600 грн.

 • Оплата пені – 600 грн.

 

Всього видатків на 2020 рік -  6 759 977 грн..

 

Директор я/с №12                                                                        Н.Л.Стефанів

 

Головний бухгалтер                                                                    М.М. Грушевська

 

 

Івасько В.С.

3-14-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Начальник відділу освіти 

 
              І.І.Гомонко    
            "_08_"   січня 2020    
              М.П.      
    РОЗРАХУНОК            
  доходів і видатків    ЗДО ясла -садок  № 12 на 2020 рік (спеціальний фонд)
                     
                     
ДОХОДИ:                    
 - плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю    
        -25010100            
Назва закладу Очікувана к- ть д/дн. 2020 Сума (грн.) б/пл. за один день Сума доходів за 2020 рік грн.              
           
           
Я/С №12     1130102 1 130 100            
ясельні 4336 26,7 115771              
50% 743 13,35 9919              
садові 24461 38,2 934410              
50% 3665 19,1 70002              
                     
                     
                     
-плата за оренду майна бюджетних установ , що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного та комунального майна"     25010300  
Орендар борг Орендна Очік.індекс Всього Плата  ПДВ РАЗОМ К-сть Сума  
  2019 р. плата за інфляц   за     міс. доходів за РАЗОМ
    місяць, грн. 2020р   землю       12міс. грн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПП Поліванова Я.Г.   110 1,05           115,50 242,52 0,00 358,02 5 1790,10  
КП"Школяр"   1 1 1,00     1,00 1 1,00  
Разом             359,02   1791,10 1790
                     
-бюджет розвитку               0 грн.
                     
  РАЗОМ ДОХОДІВ             1 131 890 грн.
                     
ВИДАТКИ :                    
                     
1.Предмети, матеріали , обладнан-                         ня та інвентар  КЕКВ 2210  570 грн. в т.ч.          
вироби керамічні     570 грн.          
                     
2.Інші поточні видатки   КЕКВ 2800 1220 грн.          
                     
3.Продукти харчування    КЕКВ 2230  1130100 грн.          
                     
4.Капітальний ремонт інших обєктів КЕКВ 3132  0 грн.          
                     
                     
Разом видатків      1131890 грн.          
                     
                     
  Директор            Н.Л.Стефанів    
  Головний бухгалтер         М.М.Грушевська  
Буцко Н.С.                    
3-14-18                    
                     

 

 

м. Червоноград

 

Т ериторія

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюдже- 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради) Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової                                                                                                                                                                                          ДНЗ ЯС №12

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло

коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

>■ тому числі на рахунках в уст ановах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

22558,00

21000,00

-

-

1558,20

X

X

1385,20

-

Від отриманих благодійних внесків, грантів га

дарунків

X

020

1558,00

X

X

X

1558,20

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, іцо перебувають у приватній власності фізичних або

  юридичних осіб

X

030

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного секгору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

X

040

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

X

050

 

X

X

 

 

X

X

X

X

Фінансування

X

060

21000,00

X

X

X

-

X

X

X

X

Видатки та надання кредитів - усього

X

070

22558.00

X

X

X

X

21173,00

X

X

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

22558,00

X

X

X

X

21173,00

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Отата прачі

2110

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нарахування на оплату п праці

2120

130

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внкорстаннн товарів і послуг

2200

140

22558.00

X

X

X

X

21173.00

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

22258.00

X

X

X

X

21173,00

-

X

X

Медика мені и та перев'язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

 

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

300,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Ншіаткн па нідряджеїшя

2250

190

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нмдатщ та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

-

-

X

\

Оплата комунальних послу,' та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата водопостачання і водовідвелення

2272

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата енерг осервісу

2276

270

-

X

X

X

X

-

-

X

X

,(<кпо мепня і розробки, окремі ніхооп по реалізації оершиеяих (регіональних/ програм

22.40

280

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Досліджений і розробки, окремі иачодії розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

22X1

290

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Окремі $а\оли по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів

22X2

300

-

X

\

X

\

-

-

\

\

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

\

X

X

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'я зань

2410

320

-

X

X

X

\

-

-

X

\

Обсчч гов\ вання зовнішніх боргових зобов'я гань

2420

330

-

\

\

\

\

-

-

X

\

Поточні трансфер (її

2600

. 340 •

-

X

\

. X

\

 

-

X

X

< 'убсндії та поточні трансферти підприємствам (\ стиш там, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного уп/нівління інших рівнів

2620

360

X

X

X

X

X

X

Поточні трансферти уряоам нюзехтих держ ав та міжна[хн)ним організаціям

2630

370

X

X

X

X

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Цитата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

('типсшіії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання обладнання і пред метів <)овгострокового корнету, ванни

3110

450

-

X

X

X

X

*

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

 

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітатьне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітатьний ремонт інших об'єктів

31 32

510

-

X

X

X

~ ~ ' ч

-

-

X

X

Реконструкція та реставрацій

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонді (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконстру кція та реставрація інших об'єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам'яток культури, історії та архітекту ри

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

('творення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активні

.1160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферт

3200

580

 

\

X

X

........ X.........

-

-

X

X

Капітальні трансферт її підприємствам (\ становим, організаціям)

3210

590

*

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти органа.і/ оер.жавного і п/хнития інших рівнів

3220

600

-

X

X

Х

X

*

-

X

X

Капітальні трансферти у}пккгм нипемних держав та мі.тліародиим організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитувашім

41 СЮ

630

-

X

X

X

X

.

-

X

X

На<>ання внутрішніх кредитів

41 10

640

-

X

X

X

X

.

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

650

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів підприємствам.  

-

 

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання інших внутрішніх кредитів

-

 

......  

X

X

X

X

.

-

X

X

       Надання зовнішніх  кредитів

 

Х

 

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II

 

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 1 квартал 2018 року

Установа______________________________________________________________ Відділ    освіти         Червоноградської    міської  ради       Львівської області

 

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та наша відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредиту вання державного бюджету

 

 

06 Орган з питань освіти і науки.

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)___________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Дошкільний навчальний заклад "Ясла садок №12 (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих комбінованого типу" бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредиту вання для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосову ють програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна, річна

— —Г " ............................................ —.................. 1.........

1 Іоказники

КІ-КВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік) 1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного період) (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

\

010

5319255,00 ,

1412405.00

-

141 1600.86

1409824,41

1776.45

\ тому числі:

ІІогочні видатки

2000

020

5319255,00

-

-

141 1600.86

1409824.41

1776.45

Оплата праці і нарахування на заробітну плазу

2100

030

4028200.00

-

-

106281 1.26

106281 1,26

1

Оплата праці

2110

040

3291000.00

871180.00

-

871179.20

871 179,20

-

Заробітна плата

2111

050

3291000.00

-

-

871 179.20

871 179,20

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

737200.00

191633.00

-

191632.06

191632.06

_

Викорстання товарів і послуг

2200

(180

1291040.00

-

-

348786,97

347013,15

1773.82

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

1 8970,00

-

-

250.00

250,00

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

2370,00

-

-

-

-

_

Продукти харчування

2230

110

399000.00

23300.00

-

22500.00

21755,10

744.90  

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

20250,00

-

-

6935,86

6682.68

253,18

Видатки на відрядження

2250

130

2550.00

-

-

830.00

828,37

1.63  

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

847100,00

318273,00

-

318271.11

3 1 7497.00

774,1 1

Оплата теплопостачання

2271

160

624500.00

-

-

276790,75

276047,12

743,63  

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

23900,00

-

-

2498,17

2474.02

24,1 5  

0плата ел е ктрое нергії  

2273

180

198700,00

-

-

38982,19

38975,86

6,33  

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних} програм

22X0

220

800,00

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки. окремі заходи розвитку по реалізації державних (ре гіон ал ь н и х) п ро і рам

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

800,00

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобюв 'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам держ авного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

27 К)

330

-

 

-

-

-

-

Стипендіі

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

Ції

Інші поточні видатки

2X00

360

15.00

-

-

2.63

-

2.63  

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основною капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальн ий ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкцій та реставрація

31-10

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

320(1

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам дер ж авного управління інших рівнів

3220

540

 

"

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та м і. ж паро дні їм ор, хм < і за ц іям

3230

550

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

41Ю

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

41 1 1

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

- .

-

-

.

Повнішій кредиту виші я

4200

62(1

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

8019,00

X

X

X

X

----------- ;------------------------- - ----------------------------------------------------

 Нерозподілені видатки

9000

650

 

-

-

-

-

-

І Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів Начальник

 

Начальник              І.І.Гомонко

Головинй бухгалтер  М.М.Грушевська

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок видатків на утримання ДНЗ №12 на 2018р

 

Січень-

грудень

Матеріальна

допомога

Г рошова винагорода

Заміна

Індексація

Разом

3 100 797

128 305

12 269

34 109

15 520

3 291 000

 

Фонд зарплати на рік - 3 100 797 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення- 128 305 грн.

Грошова винагорода педагогам- 12 269 грн.

Заміна -34 109 грн.

Індексація - 15 520 грн.

Разом на рік - 3 291000 грн.

2.                    Нарахування на зарплату' (КЕКВ 2120) - 22.4% - 737 200 грн.

3.                    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 18 970 грн.

-                      Миючі засоби - 5 520 грн. (травень)

-                      Хлорне вапно - 2 760 грн. (травень)

-                      Деззасоби - 2 760 грн. (травень)

-                      Бланки - 3 460 грн. (травень)

-                      Журнали - 970 грн. (травень)

-                      Вогнегасники - 2 800 грн. (березень)

-                      Евакуаційне освітлення з покажчиком "ВИХІД" - 400 грн. (лютий)

-                      Подарунки дітям-сиротам - 300 грн. (листопад)

4.                    Медикаменти (КЕКВ 2220) - 2 370 грн

5.                    Продукти харчування (КЕКВ 2230) - 399 000 грн

6.                    Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 20 250 грн.

Послуги зв’язку , оренда модемів - 3 320 грн.

Повірка вогнегасників - 1 200 грн. (липень)

Встановлення приладів електричної енергії - 3 750 грн. (січень)

Аварійно-ремонтні роботи - 3 000 грн. (червень)

Страхування дітей-сиріт - 80 грн.

Проведення замірів опору ізоляції електромереж - 800 грн. (липень)

Проведення інструментальних замірів та лабораторних досліджень - 2 500 грн (липень) Інші комунальні послуги (дератизація) - 2 300 грн.

Інші комунальні послуги (сміття) - 3 300 грн.

7.                   Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 2 550 грн.

Відрядження - 2 550 грн.

 

8.                   Комунальні послу ги (КЕКВ 2270)- 847 100 грн.

КЕКВ

Назва

Всього, грн.

2271

Оплата теплопостачання

624 500

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

23 900

2273

Оплата електроенергії

198 700

 

 

9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 800 грн.

Курси цивільного захисту - 800 грн.

ІО.Інші поточні видатки (КЕКВ-2800)- 15 грн.

Оплата рентної плати за спеціальне використання води - 15 грн.

 

Всього видатків на 2018 рік - 5 319 255 грн..

 

 

Директор   В.М.Романюк Головний бухгалтер-

М.М. Грушевська

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)


Звіт

 

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 2017 рік

Установа__________________________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

 

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

010 Орган з питань освіти і науки.

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)______________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Дошкільний навчальний заклад "Ясла - садок N912 (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих комбінованого типу" бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичністьімісячна,, квартальна, річна

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

 

Затверджено на звітний період (рік) 1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

4726346,00

4726346,00

-

4638460,68

4638460,68

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

4726346,00

-

-

4638460,68

4638460,68

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

3910200,00

-

-

3850876,32

3850876,32

-

Оплата праці

2110

040

3196000,00

3196000,00

-

3152964,42

3152964,42

-

Заробітна плата

2111

050

3196000,00

-

-

3152964,42

3152964,42

-

1 рошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

.

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

714200,00

714200.00

-

697911,90

697911.90

-

Викорстання товарів і послуг

2200

080

816125,00

-

-

787584,36

787584,36

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

16800,00

-

-

14619,10

14619,10

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

1020,00

1020,00

-

1020,00

1020.00

 

Продукти харчування

2230

110

283800,00

283800,00

-

283763,55

283763,55

_

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

13340,00

-

-

12474,22

12474,22

_

Видатки на відрядження

2250

130

3740,00

-

-

3734,84

3734,84

_

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

_

_

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

495730,00

495730,00

-

470282,25

470282,25

_

Оплата теплопостачання

2271

160

328700,00

-

-

305175,75

305175,75

_

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

18040,00

-

-

18003,04

18003,04

_

Оплата електроенергії

2273

180

148990,00

-

-

147103,46

147103,46

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

1695,00

-

-

1690,40

1690,40

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

1695,00

1695,00

-

1690,40

1690,40

-

Обслуговування боргових зобов'язані,

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

21,00

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового.фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

 

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підпри ємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям

3230

550

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

33901,00

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

Начальник                                                       І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                                      М.М.Грушевська

додаток З

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)

на 1 січня 2018р.

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

м. Червоноград

 

Територія________________________________________

420 Орган місцевого самоврядування

 

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджс 010 Орган з питань освіти і науки, молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради) Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової                                                   1011010                                                                                                                                                                                             Дошкільна     освіта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ДНЗ Я/С  12

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна^ квартальна, річна

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

78267,11

-

-

-

78267,11

X

X

21000,00

-

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

78267,11

X

X

X

78267,11

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

X

030

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

330

.

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

38000,00

X

X

X

X

17000,00

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

38000,00

X

X

X

X

17000,00

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

 

X

X

X

X

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

 

X

X

X

X

-

 

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

38000,00

X

X

X

X

17000,00

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

510

38000,00

X

X

X

X

17000,00

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

-

X

X

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитування

4100

630

■ .

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання внутрішніх кредитів

4110

640

,

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

650

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів підприємствам,установам, організаціям . 

4112

660

-

X

X

X

X

-

і

X

X

Надання інщих внутрішніх коштів 

4113

670

.

X

X

X

X

-

-

X

X

 

4200

680

 

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання  інших внутрішніх коштів

4210

690 

 

X

X

X

X

-

-

X

X

Начальник                                                                                        І.І.Гомонко

Головний  бухгалтер                                                                       М.М.Грушевська

 

 

Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звтності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу І!)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м) за 2017 р.

02144482 "4611800000 420

 

Коди

Установа___________________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області________________________________________ за      єдрпоу

Територія__________________________________ м.Червоноград__________________________________________________________________________________ за    КОАТУУ

Організаційно - правова форма господарювання__________________ 420     Орган місцевого самоврядування_______________________________________ за когк>г

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________________________________________

Код та назва типової "відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих 010 Орган з питань освіти і науки. ІйолодіІВІдділ

бюджетів _                _          _________________________________________________________ освіти Червоноградської міської ради)____________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового методу)*____________________________________________________________ 1011010 Дошкільна освіта Дошкільний навчальний заклад "Ясл* - садок № комбінованого типу*'

Періодичність місячна, квартальна, річна.                                                                                                                              Я\С № 12

Одиниця виміру: грн.коп

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затверд жен о на звітний рік

Залишок на початок звіт ного року

Перера­

ховано

зали­

Отримало

залишок

Надійшло коштів за звітний

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

 

усього

у тому числі на рахунках в

шок

 

період (рік)

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

 

 

 

 

банків

 

 

 

 

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості нагального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

у тому числі перераховані :< рахунків в установах банків

 

 

і

2

3

4

5

6

7

8

9

Ю

11

12

13

14

15

Надходження кіптів усього

X

010

602908,08

1284,15

-

 

 

601622,99

X

X

X

X

4712,86

 

і* послуги що налаються бюджетними установами ЗГІДНО 3 і\ основною діяльністю

X

020

589604,00

X

X

X

X

589604,01

X

X

X

X

X

X

Від додаткової (господарської) діяльності

X

030

.

X

X

X

X

.

X

X

X

X

Х_ _

X

іШшЬрЙш

X

040

7268,00

X

X

X

X

7267,05

X

X

X

X

X

X

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна»

X

050

4751,93

X

X

X

X

4751,93

X

X

X

X

X

X

Фінансування

X

060

1284,15

X

X

X

X

X

X

X

X

... X.............

X

X

Видатки - усього

X

0'0

602908,08

X

X

X

X

X

Г 598194,28

 

 

 

X

X

 
 

 

 

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)

 

Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зм) за 2017 р

 

 

 

Вдділ освіти Чсрвоноградської міської ради Львівської області

 

м. Червоноград

 

 

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та наша відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та наша програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та на ша типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів____________________________

молоді (відділ освіти Чсрвоноградської міської ради)________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/*Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна. квартальна, річна

010 Орган з питань освіти і науки.

Дошкільний навчальний заклад "Ясла - садок № 12 комбінованого типу"

І Іоказники

К.ЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)І

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в

установах

банків

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в установах бан кі в

усього

у тому числі на рахунках в установах банкі в

1

2

3

4

5

6

7

X

9

10

11

12

ІЗ

Видатки та наданим кредитів - усього

X

010

250000,00

250000.00

-

-

 

249986.00

249986,00

-

-

 

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

210(1

030

 

-

-

-

 

-

 

 

 

 

оплата праці

2/10

040

 

-

-

-

 

-

 

 

 

 

Заробітна плата

21 11

050

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

  Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

(160

-

-

-

-

 

-

 

 

 

 

Нарахування на опіату праці

2/20

070

 

-

-

-

 

-

-

 

 

-

Викорстання товарів і послуг

2200

084»

-

-

-

-

 

-

 

 

 

 

Предмети, матеріали. обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

 

 

-

 

-

 

Медикаменти та перев" язуваліьні матеріали

2220

10(1

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

Продукти харчування

2230

110

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

 

-

-

-

-

-

-

-

.

.

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

.

-

.

.

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

-

.

_

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

 

.

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

 

-

-

-

-

.

-

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

-

-

-

 

 

-

.

.

.

.

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплате енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

дослідження і розробки. окремі заходи по реалізації державних (регіонал)  програм

22X0

220

 

-

 

-

-

-

-

 

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заході в розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

 

-

 

-

-

-

-

-

.

Обслуговування зовнішніх борг ових зобов’язань

242»

270

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям/

2610

290

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти органам дер ж авного управління інших рівнів

2620

300

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

 

-

-

 

-

-

-

-

-

 

Соціальне забезпечення

2700

320

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

 

-

-

 

 

 

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

 

 

 

-

 

-

-

-

-

-

Інші поточні вилатки

2800

360

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

Капітальні видатки

3000

370

250000.00

-

-

 

 

249986.00

249986,00

-

-

 

Придбання основного капіталу

3100

380

250000,00

-

-

 

-

249986,00

249986.00

-

-

 

Придбання обладнання і преометів довгострокового користування

31/0

390

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

і .

Капітальний  ремонт

3130

430

250000.00

-

-

-

-

249986.00

249986,00

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

450

250000.00

-

-

-

 

249986.00

249986,00

-

-

 

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

 

 

-

-

 

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

314!

47(1

 

-

 

 

 

-

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

 

-

-

 

 

-

-

 

-

 

Капітальні трансферти

3200

520

-

.

_

_

_

_

_

 

 

 

Капітальні трансферти підпри смствам іустановам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземни м держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

 

-

-

-

-

 

 

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

 

-

 

-

_

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

.

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4/10

580

-

-

-

-

-

-

-

_

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

41 1 1

590

 

-

-

-

-

-

_

_

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

41 12

600

 

-

-

-

-

-

_

_

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

41 ІЗ

610

-

-

-

 

-

-

_

_

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

.

-

-

_

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

-/2/0

630

-

-

-

-

-

-

_

 

 

 

Інші видатки

5000

640

X

  250000,00

 х

X

X

X

X

X

X

X

 

Начальник                                                         І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                                         М.М.Грушевська

Затверджено      
          Начальник відділу освіти   
                                                            І.І.Гомонко        
           "_10_"   січня 2017    
                М.П.  
      РОЗРАХУНОК        
      доходів і видатків    ДНЗ я/с № 12 комбінованого типу  
      на 2017 рік (спеціальний фонд)      
                   
ДОХОДИ:                  
 - плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю    
      -25010100          
групи кількість сума (грн.)  Сума доходів на 2017 рік , грн.           
  дітоднів батьківської           
    плати за 1 день          
      691 200 691 200          
ясельні 6200 14,4 89 280            
50% 400 7,2 2 880            
садові 30000 19,2 576 000            
50% 2400 9,6 23 040            
                   
-плата за оренду майна бюджетних установ       -25010300    
Орендар Орендна Очік.індекс Всього Плата  ПДВ РАЗОМ К-сть Сума  
  плата за інфляц   за     міс. доходів за РАЗОМ
  місяць, грн. 2017р   землю       12міс. грн. грн.
ПП Поліванова Я.Г. 165,55 1                165,55 482,71 129,65 777,91 8,5 6612,25 6620
                   
бюджет розвитку             41000 грн.
                   
  РАЗОМ ДОХОДІВ           738 820 грн.
                   
ВИДАТКИ :                  
                   
1.Предмети, матеріа -                           ли, обладнання та інвентар  КЕКВ 2210  1420 грн. в т.ч.        
папір     310            
вироби гумові     200            
посуд     334            
миючі засоби     376            
вапно     200            
                   
                   
2.Інші поточні видатки КЕКВ 2800 5200 грн.          
                   
3.Продукти харчування  КЕКВ 2230  691200 грн.          
                   
4.Капітальний ремонт інших обєктів КЕКВ 3132  41000 грн.          
(мікропроекти)                
                   
                   
                   
                   
                   
Разом видатків    738 820 грн.          
                   
                   
Завідувач            В.М.Романюк    
Головний бухгалтер         М.М.Грушевська  
                   

 

 

 

 

 

 

 

    План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
 
  я/с №12      
КЕКВ   Сума Сума  
2111 Заробітна плата 3284200,00 2638216,39  
2120 Нарахування на оплату праці 736200,00 586058,70  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 16800,00 14430,00  
2220 Медикаменти 1020,00 510,00  
2230 Продукти харчування 283100,00 160741,79  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15150,00 10336,09  
2250 Видатки на відрядження 4140,00 3734,84  
2271 Оплата теплопостачання 412100,00 150298,30  
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 27700,00 12976,55  
2273 Оплата електроенергії 177190,00 111933,24  
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1695,00 1690,40  
2730 Інші поточні трансферти населенню 0,00 0,00  
2800 Інші поточні видатки 21,00 0,00  
         
  Разом 4959316,00 3690926,30  
         
  Бюджет розвитку      
3110 Обладнання довгострокового користування      
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 250000,00 157789,00  
         
  Разом 250000,00 157789,00  
         
         
         
  Благодійні внески      
    План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
Надходження
коштів
  я/с №12      
КЕКВ   Сума Сума  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 17000,00 17000,00 17000,00
         
  Разом 17000,00 17000,00 17000,00
         
         
         
  Дарунки      
    План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
Надходження
коштів
  я/с №12      
КЕКВ   Сума Сума  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 23072,00 23072,11 23072,11
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1500,00 1500,00 1500,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00
         
  Разом 24572,00 24572,11 24572,11
         
         
         
  Касові видатки станом на 01.11.2017р. (від оренди майна та батьківська плата)
         
        Надійшло
  я/с №12 План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.)    
КЕКВ   Сума Сума  
2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1781,15 200,00 1459,77
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 602039,00 470371,78 474535,21
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0,00 0,00 0,00
2730 Інші поточні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 5781,00 3552,64 4475,46
         
  Разом 609601,15 474124,42 480470,44
         
  Придбання      
3110 Обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0
         
  Разом 0,00 0,00 0,00
         
         
  Касові видатки станом на 01.11.2017р. (від реалізації майна)  
         
        Надійшло
  я/с №12 План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.)    
КЕКВ   Сума Сума  
2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 158,37 29,50 158,37
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0,00 0,00 0,00
2730 Інші поточні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,06 0,06 0,06
         
  Разом 158,43 29,56 158,43
         
  Придбання      
3110 Обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00
         
  Разом 0,00 0,00 0,00
         
         

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти___________

____________________І.І.Гомонко___

10.01.2017р.

М. П.

РОЗРАХУНОК

видатків на утримання я/с №12

на 2017 рік

 

1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 3 251 100 грн.

Січень-квітень

Травень-листопад

Грудень

Матеріальна допомога

Грошова винагорода

Заміна

Індексація

Разом

994 302

1 796 225

264 036

116 259

55 443

22 348

2 487

3 251 100

 

-          Фонд зарплати на рік –  3 054 563 грн.

-          Матеріальна допомога на оздоровлення- 116 259 грн.

-          Грошова винагорода педагогам- 55 443 грн.

-          Заміна – 22 348 грн.

-          Індексація – 2 487 грн.

-          Разом на рік  -  3 251 100 грн.

 

2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 22,3% – 724 800 грн.

 

3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 9 370 грн.

- Миючі засоби – 2 760 грн.

- Хлорне вапно – 2 760 грн.

- Журнали – 650 грн.

- Бланки – 2 500 грн.

- Спиртові дозатори – 500 грн.

- Подарунки дітям-сиротам – 200 грн.

 

4.  Медикаменти (КЕКВ 2220) – 1 020 грн

 

5.  Продукти харчування (КЕКВ 2230) – 283 100 грн

 

6. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 16 780 грн.

-          Послуги зв’язку, оренда модемів – 2 100 грн.

-          Повірка вогнегасників – 1 000 грн.

-          Повірка пожежних гідрантів та рукавів – 300 грн.

-          Повірка теплових лічильників – 3 000 грн.

-          Аварійно-ремонтні роботи – 1 100 грн.

-          Ремонт кухонного обладнання – 1 000 грн.

-          Страхування дітей-сиріт – 80 грн.

-          Інші комунальні послуги (дератизація) – 2 500 грн.

-          Інші комунальні послуги (сміття) – 5 700 грн.

 

7.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 1 980 грн.

-          Відрядження – 1 980 грн.

 

8.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 476 000 грн.

 

КЕКВ

Назва

Всього, грн.

2271

Оплата теплопостачання

329 700

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

22 800

2273

Оплата електроенергії

123 500

 

9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 1 250 грн.

-          Курси цивільного захисту – 1 250 грн.

 

10.Інші поточні видатки (КЕКВ-2800)- 21 грн.

-          Оплата рентної плати за спеціальне використання води – 21 грн.

 

Всього видатків на 2017 рік -  4 765 421 грн..

 

Завідувач я/с №12                                                                   В.М.Романюк

 

Головний бухгалтер                                                                    М.М. Грушевська

 

 

Івасько В.С.

2-14-19