м.Червоноград ЗДО ясла-садок №12
 
_

Звіт про кошти на утримання ЗДО

     Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 2020 рік

Подпись: Коди021444824611800000420Установа____ •________________________________ Відділ освіти ЧервоноградськоТ міської ради Львівської області за ЄДРПОУ

Територія________________________________________________________________________ м. Червоноград за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування__________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_____ 06 Орган з питань освіти і науки,

молоді (відділ освіти ЧервоноградськоТ міської ради)____________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010 Надання дошкільної освіти_______________________________________________________________________________

(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих           

бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна (проміжна), річна                                                      Я\С № 12

Одиниця виміру: грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

6285667,00

6285667,00

-

6264970,80

6264970,80

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

6285667,00

-

-

6264970,80

6264970,80

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

5096582,00

-

-

5096501,16

5096501,16

.

Оплата праці

2110

040

4163100,00

4163100,00

-

4163019,81

4163019,81

-

Заробітна плата

2111

050

4163100,00

-

-

4163019,81

4163019,81

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 2020 рік

Подпись: Коди021444824611800000420Установа_____________________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ

Територія________________________________________________________________________ м. Червоноград за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування______________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_________ 06 Орган з питань освіти і науки,

молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)_______________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів                                                                                                 0618110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*      ситуацій та наслідків стихійного лиха

Періодичність:місячна, квартальна (проміжна), річна                                                                         Я\С № 12

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

в

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

9712,05

9712,05

-

9710,64

9710,64

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

9712,05

"

-

9710,64

9710,64

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

_

-

-

-

-

-

Викорстання товарів і послуг

2200

080

9712,05

-

-

9710,64

9710.64

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

5825,00

-

-

5823,63

5823,63

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

3887,05

3887,05

-

3887,01

3887,01

-

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

"

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

"

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

290

-

-

-

"

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

"

 

"

"

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

"

-

 

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

"

 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

_

-

-

_

_

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

_

_

_

-

_

_

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

_

-

-

_

_

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

_

-

-

_

_

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

_

-

-

_

_

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

_

-

-

_

_

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

_

-

-

_

_

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

_

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

_

-

-

_

_

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

_

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

_

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

_

Надання кредиті в органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

_

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

;

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

_

-

Інші видатки

5000

640

 

5825,00

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

650

 

-

-

-

-

-

 

Додаток З

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного  страхування

(пункт 1 розділу II)

 

Звіт про надходження використаних коштів, отриманих  за  іншими  джерелами  власних надходжень (форма№4-2д, №4-2м)

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львіввської області м.Червоноград

за ЄДРПОУ 02144482 за КОАТУУ 4611800000 за КОПФГ 420

 
 

Територія_______________________________________________________________________________________________ м. Червоноград

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування______________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типово)’ відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюд» 06 Орган з питань освіти і науки, молоді [відділ освіти Червоноградської міської ради) Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової                                        0611010 Надання дошкільної освіти

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та                                                  ЗДО Я/С №_12

кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Показники

КЕКВ

та/або

ккк

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунк ів в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

і

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коні гін - усього

X

010

86284,22

41615,58

-

-

44668,64

X

X

51142,40

-

Під отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

44668,64

X

X

X

44668,64

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, тцо перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

X

030

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, шо надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

X

040

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

X

050

 

X

X

 

 

X

X

X

X

Фінансування

X

060

41615,58

X

X

X

-

X

X

X

X

Видатки та надання кредитів - усього

X

070

86284,22

X

X

X

X

35141,82

X

X

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

52068,64

X

X

X

X

35141,82

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нарахування на оплату ппраці

2120

130

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Викорстання товарів і послуг

2200

140

52068,64

X

X

X

X

35141.82

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

51888,64

X

X

X

X

34961,82

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

180,00

X

X

X

X

180,00

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X.

X

X

X

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програ.м

2280

280

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

X

X

X

X

-

X

X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів

2282

300

-

X

X

X

X

'

 

X

X

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

320

-

X

X

X

X

-

-

X

X ,

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

330

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферт

2600

340

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організація:.!)

2610

350

-

X

X

X

X

-

X

X

Поточні трансферти органам державного Vправління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

-

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

34215.58

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

34215,58

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгостро нового користування

ЗЛО

450

 

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання.) житла

3121

470

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітельний ремонт

3130

490

34215,58

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

34215,58

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферт

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитування

4100

630

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання внутрішніх кредитів

41 10

640

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

41 1 1

650

 

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

660

 

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання інших внутрітттніх кредитів

4113.

670

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Зовнішнє кредитування

4200

"680—

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання зовнішніх кредитів

42Ш

69ІЗ

 

X

X

X

X

-

-

X

X

Начальник                                     Ігор    ГОМОНКО

Головний бухгалтер                       Марія   ГРУШЕВСЬКА


 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 2020 рік

Подпись: Коди021444824611800000420Установа____ •________________________________ Відділ освіти ЧервоноградськоТ міської ради Львівської області за ЄДРПОУ

Територія________________________________________________________________________ м. Червоноград за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування__________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_____ 06 Орган з питань освіти і науки,

молоді (відділ освіти ЧервоноградськоТ міської ради)____________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010 Надання дошкільної освіти_______________________________________________________________________________

(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих           

бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна (проміжна), річна                                                      Я\С № 12

Одиниця виміру: грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

6285667,00

6285667,00

-

6264970,80

6264970,80

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

6285667,00

-

-

6264970,80

6264970,80

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

5096582,00

-

-

5096501,16

5096501,16

.

Оплата праці

2110

040

4163100,00

4163100,00

-

4163019,81

4163019,81

-

Заробітна плата

2111

050

4163100,00

-

-

4163019,81

4163019,81

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З        

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних кошті в,звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)

за 9 місяців 2020р.                                                                                           Коди

Подпись: 021444824611800000Шза ЄДРПОУ за КОАТУУ

Установа                            _________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області за КОПФГ

Територія _______________________  ______ і_____________________________ м. Червоноград

"Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування____________________________ |

_Код та назва відомчої класифікації видатків та кредит:, вання деажавного бюджету___________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________

Код та назва типової відомчої класифікацїі видатків та кредитування місцевих бюдх 06 Орган з питань освіти і науки, мопеді (відділ освіти Червоноградської міської ради)

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової                                                                                                                     ЗДО Я/С №12

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Показники

квкв

та/або

ккк

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

69245,58

41615,58

-

-

27430,00

X

X

41435,58

-

Під отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

27630,00

X

X

X

27430,00

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інптих бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або

 

X

030

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Вищих та професійно-технічних навчальних закладі від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якшо таким закладам законом надано відповідне право, державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, шо надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

X

040

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

X

050

 

X

X

 

 

X

X

X

X

Фінансування

X

060

41615,58

X

X

X

-

X

X

X

X

Видатки та надання кредитів - усього

X

070

69245,58

X

X

X

X

27610,00

X

X

утому числі: Поточні видатки

2001)

080

35030,00

X

X

X

X

27610,00

-

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плазу

2100

090

"

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

ПО

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нарахування на оплату ппраці

2120

130

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Викорстання товарів і послуг

2200

140

35030,00

X

X

X

X

27610,00

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

34850,00

X

X

X

X

27430,00

-

X

X

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

160

180,00

X

X

X

X

180,00

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата, комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата -водопостачання і водовіднедення

2272

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата електроенергії'

2273

240

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Доснідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

X

X

X

X

-

X

X

Окремі заходи по реалізації’ державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів

2282

300

X

X

X

X

"

-

X

X

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

320

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

330

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам ('установам, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Витшта пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші ііоточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

34215,58

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

34215,58

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (Придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

34215,58

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

34215,58

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітачьні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітачьні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитування

4100

630

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання внутрішніх кредитів

4110

640

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

41 1 1

650

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів 

4112

660

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання інших внутрішніх кредитів

41 ІЗ

670

-

X

X

X

X

-

-

X

X

зовнішнє кредитуванн^

4200

680

-

X

X

X

X

-

-

X

X

надання зовнішніх кредитів

4210

690

 

^ X

X

X

X

-

-

X

X

 

Начальник                                                   І.І.Гомонко

Головний  бухгалтер                                     М.М.Грушевська

 

 
 

  Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 9 місяців 2020 року

 

Коди

02144482

4611800000

420

Установа                                                                      Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області за ЄДРПОУ

Територія __________________________________________________________________  м. Червоноград за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування_________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів____ 06 Орган з питань освіти і науки,

молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)____________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611010 Надання дошкільної освіти__________________________________________________________________________________________

(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих           

бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна (проміжна), річна                                                                Я\С № 12

Одиниця виміру: грн.коп.

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік) 1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

6250285,00

4554945,00

-

4438590,67

4438545,87

44,80

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

6250285,00

-

-

4438590,67

4438545,87

44,80

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

5052100,00

-

-

3842329,07

3842329,07

-

Оплата праці

2110

040

4145400,00

3203800,00

-

3143480,08

3143480,08

-

Заробітна плата

2111

050

4145400,00

-

-

3143480,08

3143480,08

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

906700,00

699700,00

-

698848,99

698848,99

-

Викорстання товарів і послуг

2200

080

1196955,00

-

-

596261,60

596216,80

44,80

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

70805,00

-

-

48459,00

48459,00

-

Медикаменти та перев 'язувальні матеріали

2220

100

2730,00

2730,00

-

2730,00

2730,00

-

Продукти харчування

2230

110

512800,00

263100,00

-

263056,44

263056,44

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

50540,00

-

-

37835,80

37805,51

30,29

Видатки на відрядження

2250

130

3900,00

-

-

978,20

978,20

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

555300,00

284750,00

-

242475,16

242460,65

14,51

Оплата теплопостачання

2271

160

405100,00

-

-

199231,13

199216,62

14,51

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

32100,00

-

-

17170,56

17170,56

-

Оплата електроенергії

2273

180

113200,00

-

-

24894,59

24894,59

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

0,00

0,00

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

4900,00

-

-

1178,88

1178,88

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

0,00

0,00

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

880,00

-

-

727,00

727,00

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

0,00

0,00

"

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

880,00

880,00

-

727,00

727,00

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

"

 

"

-

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

 

-

 

"

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

 

 

-

 

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

 

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

1230,00

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

-

 

 

-

"

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

. -

-

-

-

-

-

 

 

 

                       

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

_

_

_

_

_

_

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

_

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям

3230

550

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

99985,00

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

 

650

 

-

-

-

-

-

 

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

Начальник    І.І.Гомонко

Головний бухгалтер     М.М.Грушевська

 

     

 

  

 

 

                    

 

 

                                              

                  Додаток 2                  
                до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)              
                                                                                                          Звіт        
  про надходження і використання коштів,  отриманих як плата за послуги                                                            (форма №4-1д, №4-1м)            
  за 2018 рік                
                      Коди            
                   
Установа Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області   за ЄДРПОУ 02144482            
Територія м.Червоноград               за КОАТУУ 4611800000            
Організаційно - правова форма господарювання  420 Орган місцевого самоврядування     за КОПФГ 420            
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                        
Код та назва типової  відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (Відділ освіти Червоноградської міської  ради)                
Код та назва програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611010 Надання дошкільної освіти
Періодичність: місячна, квартальна, річна.             Я\С № 12                    
Одиниця виміру:   грн.коп.                                  
                                   
Показники КЕКВ  Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок  на початок звітного року Перера- ховано зали-шок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)      
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі  усього у тому числі на рахунках в установах банків      
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду      
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
Надходження коштів- усього Х 010 629612,76 4712,86 - - - 624899,49 Х Х Х Х 4731,46 -      
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 616528,00 Х Х Х Х 616527,59 Х Х Х Х Х Х      
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х      
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 6330,02 Х Х Х Х 6330,02 Х Х Х Х Х Х      
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Х 050 2041,88 Х Х Х Х 2041,88 Х Х Х Х Х Х      
Фінансування Х 060 4712,86 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х      
Видатки -  усього Х 070 629612,76 Х Х Х Х Х 624880,89 - - - Х Х      
у тому числі:                                                                                                     Поточні видатки 2000 080 629612,76 Х Х Х Х Х 624880,89 - - - Х Х      
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Оплата праці 2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Нарахування на оплату праці  2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Викорстання товарів і послуг 2200 140 624875,58 Х Х Х Х Х 620143,71 - - - Х Х      
    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 5424,38 Х Х Х Х Х 5057,95 - - - Х Х      
    Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Продукти харчування 2230 170 619451,20 Х Х Х Х Х 615085,76 - - - Х Х      
    Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Стипендії 2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Інші виплати населенню   2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Інші поточні видатки 2800 420 4737,18 Х Х Х Х Х 4737,18 - - - Х Х      
Капітальні  видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
                                   

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)

 

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 1 квартал 2018 року

Установа______________________________________________________________ Відділ    освіти         Червоноградської    міської  ради       Львівської області

 

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та наша відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредиту вання державного бюджету

 

м. Червоноград

06 Орган з питань освіти і науки.

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)___________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Дошкільний навчальний заклад "Ясла садок №12 (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих комбінованого типу" бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредиту вання для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосову ють програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна, річна

— —Г " ............................................ —.................. 1.........

1 Іоказники

КІ-КВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік) 1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного період) (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

\

010

5319255,00 ,

1412405.00

-

141 1600.86

1409824,41

1776.45

\ тому числі:

ІІогочні видатки

2000

020

5319255,00

-

-

141 1600.86

1409824.41

1776.45

Оплата праці і нарахування на заробітну плазу

2100

030

4028200.00

-

-

106281 1.26

106281 1,26

1

Оплата праці

2110

040

3291000.00

871180.00

-

871179.20

871 179,20

-

Заробітна плата

2111

050

3291000.00

-

-

871 179.20

871 179,20

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

737200.00

191633.00

-

191632.06

191632.06

_

Викорстання товарів і послуг

2200

(180

1291040.00

-

-

348786,97

347013,15

1773.82

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

1 8970,00

-

-

250.00

250,00

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

2370,00

-

-

-

-

_

Продукти харчування

2230

110

399000.00

23300.00

-

22500.00

21755,10

744.90  

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

20250,00

-

-

6935,86

6682.68

253,18

Видатки на відрядження

2250

130

2550.00

-

-

830.00

828,37

1.63  

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

847100,00

318273,00

-

318271.11

3 1 7497.00

774,1 1

Оплата теплопостачання

2271

160

624500.00

-

-

276790,75

276047,12

743,63  

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

23900,00

-

-

2498,17

2474.02

24,1 5  

0плата ел е ктрое нергії  

2273

180

198700,00

-

-

38982,19

38975,86

6,33  

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних} програм

22X0

220

800,00

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки. окремі заходи розвитку по реалізації державних (ре гіон ал ь н и х) п ро і рам

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

800,00

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобюв 'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам держ авного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

27 К)

330

-

 

-

-

-

-

Стипендіі

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

Ції

Інші поточні видатки

2X00

360

15.00

-

-

2.63

-

2.63  

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основною капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальн ий ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкцій та реставрація

31-10

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

320(1

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам дер ж авного управління інших рівнів

3220

540

 

"

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та м і. ж паро дні їм ор, хм < і за ц іям

3230

550

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

41Ю

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

41 1 1

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

- .

-

-

.

Повнішій кредиту виші я

4200

62(1

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

8019,00

X

X

X

X

----------- ;------------------------- - ----------------------------------------------------

 Нерозподілені видатки

9000

650

 

-

-

-

-

-

І Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів Начальник

 

Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м) за І квартал 2018 р.

Коди


33 ЄДРПОУ за КОАТУУ зз КОПФГ

 

Територія

 

420 Орган місцевого самоврядування

 

Відділ освітм Червоноградської міської ради Львівської області

 

Організаційно - правова форма господарювання

 

м.Червоноград

 

 


Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету______________________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (Відділ

бюджетів _________________________________________________________________________ освіти Червоноградської міської ради)____________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового методу)* ____________________________________________________________ 0611010 Надання дошкільної освіти

Періодичність: місячна1 квартальна, річна                                                                                                                              Я\С № 12

Одиниця виміру, грн.коп.

показники

КЕКВ

Код

рядка

Затверджен о на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера­

ховано

зали­

Отримано

залишок

Надійшло коштів за звітний

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

шок

 

період (рік)

усього

у толгу ЧИСЛІ

усього

у тому числі на рахунках в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

 

банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів- усього

X

ти

843844.86

4712,86

-

-

-

158732,92

X

X

X

X

75605,21

-

За послуги, що надаються бюджетними установами ■ігідно і їх основною діяльністю

X

020

833100,00

X

X

X

X

155561,00

X

X

X

X

X

X

Від додаткової (господарськоїі діяльності

X

030

_

X

X

X

X

_

X

X

X

X

X

X

Від оренди майна бюджетних установ

X

040

6020,00

X

X

X

X

315У,92

X

X

X

X

X

X

Від реалізації в установленому порядку майна (крім

нерухомого майна)

X

050

12,00

X

X

X

X

12,00

X

X

X

X

X

X

 

Фінансування

X

060

4712,86

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки - усього

X

070

843844,86

X

X

X

X

X

87840,57

-

-

-

X

X

у тому числі: Поточні видатки

2 000

080

843844,86

X

X

X

X

X

87840,57

-

-

 

X

X

Оплата праці і нарахування па заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

X

.

-

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Нарахування на оп.чату праці

2120

130

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Викорстання товарів і пос-іуг

2200

140

839294,86

X

X

X

X

X

86408,06

-

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

3271,66

X

X

X

X

X

259,00

-

-

-

X

X

Медикаменти та перся’ячупалші матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

836023,20

X

X

X

X

X

86149.06

-

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

1240

180

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190 |

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки та шходи спеціального призначення

2260

200 і

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210 1

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата зодопостачання і водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата природного гаїу

2274

250

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата енергосернісу

2276

270

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Д(».:пджепчм ірсчроО' и окремі тии)и >м реалі тції держашшх (регіональних; програй

22*0

280

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі віхоли ро-іізи іку ш> реалізації державних (репоши.. і'*; програм

228 і

290

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Окремі чачоди по решітнії лержаппих {репопалі.пм*; проірам, не віднесені до чалодш роївніку

2282

300

"

X

X

X

X

X

-

"

-

-

X

X

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

320

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

330

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Су6сиді\ша поточні трансферти підприсиства.\і (установа, и. орга ний ц іям)

2б]0

350

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Соціальна забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Виплата иеисій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

СшиеидІЇ

2720

400

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Ішш аишіаш иаселепшо

2730

410

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2400

420

4550,00

X

X

X

X

X

1432,51

-

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

X

.

-

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

зло

450

-

X

X

X

X

X

-

І і

-

1

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3]20

460

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво  придбання житла

3121

470

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво  інших об’єктів

3122

480

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт  житлового фонду приміщень

3131

500

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

  Капітальний ремонт  інших об’єктів

3132

510

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

X

_

_

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція ти реставрація інших об'єктів

3142

540

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реставрація пам’яток  культури, історії іа архітектури

3143

550

_

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

 

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям

3230

610

 

X

X

X

X

X

-

-

 

 

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

 

 

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

І.І.Гомонко

М.М.Грушевська

 

Головний бухгалтер

‘11” квітня 2018 р.

 

Додаток З

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,звітності фондами загальнообов"язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)


 


Звіт

Коди

 

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м) за 1 квартал 2018р.


за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

 

02144482

4611800000

 

Установа

 

420

 

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

 

 


м. Червоноград

 

Територія_____________________________________

420 Орган місцевого самоврядування

 

Організаційно-правова форма господарювання


 


Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюдже106 Орган з питань освіти і науки, молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради) Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової   ДНЗ                                                                                                                                                                            "Ясла-садок"        №12

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

21000,00

21000,00

-

-

-

X

X

21000,00

-

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

0,00

X

X

X

-

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб---------------- . .

X

030

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

X

040

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

X

050

 

X

X

 

 

X

X

X

X

Фінансування

X

060

21000,00

X

X

X

-

X

X

X

X

Видатки та надання кредитів - усього

X

070

21000,00

X

X

X

X

X

X

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

21000,00

X

X

X

X

"

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нарахування на оплату ппраці

2120

130

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Викорстання товарів і послуг

2200

140

21000,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

21000,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

-

.

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (реЩнальтіх) програм

2280

280

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів

2282

300

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

320

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

330

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

-

X

X

X

X

-

.

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3/30

490

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та рестав/хіція

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

-

"

X

X

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитування

4100

630

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання внутрішніх кредитів

4110

640

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

650

-

X

X

X

X

-

X

X

Надання кредитів підприємствам, усгіанов&м^ організаціям

4112

660

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання інших внутрішніх,кррдЙтТв

4113

670

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Зовнішнє кре/штування

4200

680

- _____

—р, X

X

X

X

-

-

X

X

Надання зовнішніх кредитт (

',4210

690 ^

 

~----- — X

X

X

X

-

-

X

X

 

 

Головний бухгалтер                                 

“11 "квітня 2018р.                 ^                                        

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)

 

Коди

02144482

 

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

 

4611800000

420

 

Територія

 

Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зм)

за І квартал 2018 рік

У станова____________________________________________________________ Віяти освіти Червоної радської міської ради Львівської області

 

м. Червоноград

 

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

Код та наша програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

Код та наша цінової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів______________________

молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код га наша Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна річна

06 Орган і питань освіти і науки.

Дошкільний навчальний заклад "Ясла - садок №12 комбінованого типу”

 

 

 

Показники

КІ-КВ

та'або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)І

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в

установах

банків

усього

у тому ЧИСЛІ перераховані з рахунків в установах бан ків

усього

У тому числі на рахунках в установах банків

І

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ІЗ

Видатки та надання кредитів - усього

\

1)10

50000,00

-

-

 

-

-

 

 

-

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

-

 

-

-

-

-

 

 

-

-

Оплата праці і нарахування на заробітну її лагу

2 100

030

-

-

 

-

 

-

 

-

-

-

Оп итні праці

2 по

040

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

Заробітна плата

211 1

050

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

Грошове забезпечення військовослч жбовців

21 12

060

-

-

-

 

 

-

 

-

 

-

Нарахування на отиту праці

2120

070

.

-

 

 

 

-

 

 

 

І

Викорсгання товарів І послуг

2200

080

-

 

 

-

 

-

 

 

-

-

Предмети. митеріаіи, опинУнания ти інвентар

2210

090

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Медикаменти  

2220

100

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

продукти

харчування

2230

ПО

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

Видатки па відряд ж ення

2250

130

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

 

-

-

Оплата комунальних послу.- та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

 

-

-

Оплата водопостачання і водовід ведення

2272

170

 

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

Оплата інших енерг оносіїв

2275

200

-

-

-

Оплате енергосервісу

2276

210

-

-

-

Досяід.мсення і розробки, окремі іахоои по реалізації державних (регіональних) програм

22X0

220

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

Обслуговування борі овн\ зобов'язань

2400

25(1

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язані.

2410

260

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

11 оточні транеферги

2600

280

-

 

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, орган ізаці яш

2610

290

 

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

Поточні трансферти урядом іноземних дер жав та ш м<народним організаціям

2630

310

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

 

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

33(1

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

 

-

Інші виплати населенню

2730

350

 

 

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

 

 

Капітальні видатки

3000

370

50000,00

 

 

Придбання основного капіталу

3100

380

50000,00

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

ЗПО

390

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання/

3120

400

 

-

 

Капітальне будівниці во (придбання) житла

3121

410

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

420

-

.

 

Капітал мтй ремонт

З/ЗО

430

50000.00

-

 

Капітальний ремонт ж иі нового фонду (приміщень)

3131

440

-

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

450

50000,00

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

 

-

-

-

-

-

.

_

_

Створення державних запасів і резервів

315»

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання землі і нематеріаіьних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти уряі)ам іноземним держав та \іїжтіародним орган ізаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4104)

570

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання  внутрішніх кредитів

440

580

-

 

.

-

-

-

-

-

.

-

Надання кредиті в органам державного управління інших рівнів

41 11

590

-

 

-

-

-

-

-

 

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

41 12

600

-

 

-

-

-

-

-

 

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

41 ІЗ

610

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Зо в н і ш н є   креди ту ва нн я

4200

620

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

 /2/0

630

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5(ХЮ

640

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X:

І Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

1.1. ГОМОНКО

 

 М.М. Грушевська

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
 
  я/с №12      
КЕКВ   Сума Сума  
2111 Заробітна плата 3284200,00 2638216,39  
2120 Нарахування на оплату праці 736200,00 586058,70  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 16800,00 14430,00  
2220 Медикаменти 1020,00 510,00  
2230 Продукти харчування 283100,00 160741,79  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15150,00 10336,09  
2250 Видатки на відрядження 4140,00 3734,84  
2271 Оплата теплопостачання 412100,00 150298,30  
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 27700,00 12976,55  
2273 Оплата електроенергії 177190,00 111933,24  
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1695,00 1690,40  
2730 Інші поточні трансферти населенню 0,00 0,00  
2800 Інші поточні видатки 21,00 0,00  
         
  Разом 4959316,00 3690926,30  
         
  Бюджет розвитку      
3110 Обладнання довгострокового користування      
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 250000,00 157789,00  
         
  Разом 250000,00 157789,00  
         
         
         
  Благодійні внески      
    План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
Надходження
коштів
  я/с №12      
КЕКВ   Сума Сума  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 17000,00 17000,00 17000,00
         
  Разом 17000,00 17000,00 17000,00
         
         
         
  Дарунки      
    План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
Надходження
коштів
  я/с №12      
КЕКВ   Сума Сума  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 23072,00 23072,11 23072,11
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1500,00 1500,00 1500,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00
         
  Разом 24572,00 24572,11 24572,11
         
         
         
  Касові видатки станом на 01.11.2017р. (від оренди майна та батьківська плата)
         
        Надійшло
  я/с №12 План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.)    
КЕКВ   Сума Сума  
2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1781,15 200,00 1459,77
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 602039,00 470371,78 474535,21
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0,00 0,00 0,00
2730 Інші поточні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 5781,00 3552,64 4475,46
         
  Разом 609601,15 474124,42 480470,44
         
  Придбання      
3110 Обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0
         
  Разом 0,00 0,00 0,00
         
         
  Касові видатки станом на 01.11.2017р. (від реалізації майна)  
         
        Надійшло
  я/с №12 План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.)    
КЕКВ   Сума Сума  
2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 158,37 29,50 158,37
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0,00 0,00 0,00
2730 Інші поточні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,06 0,06 0,06
         
  Разом 158,43 29,56 158,43
         
  Придбання      
3110 Обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00
         
  Разом 0,00 0,00 0,00
         
         

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти___________

____________________І.І.Гомонко___

10.01.2017р.

М. П.

РОЗРАХУНОК

видатків на утримання я/с №12

на 2017 рік

 

1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 3 251 100 грн.

Січень-квітень

Травень-листопад

Грудень

Матеріальна допомога

Грошова винагорода

Заміна

Індексація

Разом

994 302

1 796 225

264 036

116 259

55 443

22 348

2 487

3 251 100

 

-          Фонд зарплати на рік –  3 054 563 грн.

-          Матеріальна допомога на оздоровлення- 116 259 грн.

-          Грошова винагорода педагогам- 55 443 грн.

-          Заміна – 22 348 грн.

-          Індексація – 2 487 грн.

-          Разом на рік  -  3 251 100 грн.

 

2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 22,3% – 724 800 грн.

 

3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 9 370 грн.

- Миючі засоби – 2 760 грн.

- Хлорне вапно – 2 760 грн.

- Журнали – 650 грн.

- Бланки – 2 500 грн.

- Спиртові дозатори – 500 грн.

- Подарунки дітям-сиротам – 200 грн.

 

4.  Медикаменти (КЕКВ 2220) – 1 020 грн

 

5.  Продукти харчування (КЕКВ 2230) – 283 100 грн

 

6. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 16 780 грн.

-          Послуги зв’язку, оренда модемів – 2 100 грн.

-          Повірка вогнегасників – 1 000 грн.

-          Повірка пожежних гідрантів та рукавів – 300 грн.

-          Повірка теплових лічильників – 3 000 грн.

-          Аварійно-ремонтні роботи – 1 100 грн.

-          Ремонт кухонного обладнання – 1 000 грн.

-          Страхування дітей-сиріт – 80 грн.

-          Інші комунальні послуги (дератизація) – 2 500 грн.

-          Інші комунальні послуги (сміття) – 5 700 грн.

 

7.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 1 980 грн.

-          Відрядження – 1 980 грн.

 

8.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 476 000 грн.

 

КЕКВ

Назва

Всього, грн.

2271

Оплата теплопостачання

329 700

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

22 800

2273

Оплата електроенергії

123 500

 

9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 1 250 грн.

-          Курси цивільного захисту – 1 250 грн.

 

10.Інші поточні видатки (КЕКВ-2800)- 21 грн.

-          Оплата рентної плати за спеціальне використання води – 21 грн.

 

Всього видатків на 2017 рік -  4 765 421 грн..

 

Завідувач я/с №12                                                                   В.М.Романюк

 

Головний бухгалтер                                                                    М.М. Грушевська

 

 

Івасько В.С.

2-14-19