ВУЗ ШАГ
 
м.Червоноград ЗДО ясла-садок №12
 
_

Методична робота

 

 

Педагогічне кредо:  
   "Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання"   

 

  Методична робота в нашому дитячому садочку – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.Правило кожного педагога — з перших хвилин перебування дитини в дошкільному закладі оточити її увагою, теплом, цінувати її уподобання, прагнення.

   В основі педпроцесу – особистісно-орієнтована модель. Впровадження в практику програми виховання і навчання дітей дошкільного віку "Дитина" створює простір для розвитку індивідуальних здібностей, інтересів дитини. Увага і повага до дитини, турбота про її розвиток, здібності, особистісні якості, нахили – найважливіше у роботі нашого дошкільного закладу.

                                                

ЗАВДАННЯ    МЕТОДИЧНОЇ   СЛУЖБИ

- розробка рекомендацій по створенню предметно - ігрового середовища за всіма видами дитячої дільності;

- узагальнення перспективного досвіду педагогів;

- надання методичної допомоги працівникам дошкільного закладу

МЕТОДИЧНА     РОБОТА

 

в дошкільному навчальному закладі відповідає наступним правилам:

- організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів;

- приносить вихователям відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід;

- позначається на рівні підготовленості вихованців;

- задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога;

- постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків;

- створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднує спрямованістю до загальної мети.

 

Мета  методичної  роботи

 

   Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

 

Напрямки   методичної   роботи

 

- підвищення соціально-психологічної культури педкадрів;

- удосконалення педагогічної майстерності;

- сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової культури;

- розвиток спеціальних умінь і навичок.

 

Головними   завданнями     діяльності    методичної   роботи  ДНЗ є:

 

- підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

- вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

- сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.

- підтримка ділового тонусу педагогів;

- стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

- створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання

- оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду.

 

Принципи  методичної  роботи:

 

- педагогічна співпраця з педагогом.

- робота в режимі довіри, доброзичливості.

- творча атмосфера, стимулювання творчої активності.

- принцип допоміжно-регулювального контролю.

- надання вихователю права вибору.

- системність методичних заходів.

- принцип «Я-повідомлень» у спілкуванні.

- систематична допомога.

- випереджуючий характер методичної роботи

Найбільш ефективними формами підвищення фахової майстерності вважаємо самоосвіту, навчання на курсах підвищення кваліфікації, колективні перегляди занять і окремих форм роботи. В нашому дошкільному закладі стало традицією серйозно готуватися до проведення відкритих заходів: педагоги за власною ініціативою перевертають підшивки журналів, нову методичну літературу, виготовляють незвичайні посібники, тому що їм самим вже не цікаво дивитися і презентувати застарілий і малоефективний досвід роботи.

Безперечно, лише системний підхід дає можливість чітко визначити проблему, проаналізувати ситуацію, знайти можливі рішення, скоригувати і проаналізувати свої дії, працювати з випередженням, на перспективу.

Найвищим показником професійної компетентності педагогів, нашого дитячого садочка вважаємо сформованість в них потреби в самовдосконаленні без спонукання «зверху».

 

 

 

     13 грудня 2016р. у дошкільному закладі №12 відбувся семінар-практикум  для вихователів старших груп міста «Ідеї і зміст освіти для сталого розвитку». Лига Ольга Петрівна, методист ІМЦО акцентувала увагу присутніх на  актуальній проблематиці семінару. Педагоги  мали  змогу  переглянути  мультимедійні  презентації, які  представляла методист дошкільного закладу Сокіл Наталія Зіновіївна - «Освіта  для  сталого розвитку  в Україні», «Освіта для сталого розвитку: програма для дошкільнят». Психолог ДНЗ, Стефанів Наталія Лонгінівна, розказала присутнім, що таке емпауермент. Вихователь Гумен Оксана Йосипівна прокоментувала  невеличний відеофільм з досвіду роботи . Педагоги працювали в групах та ділились досвідом та вмінням економити. 

 

 

 

 

   28  жовтня у дошкільному закладі    проведено  семінар-практикум «Громадянське виховання  засобами  інтегрованої  освітньої  діяльності».
    На  семінарі педагоги  визначали сутність  та  принципи , зміст  та  основні  напрямки,пріоритетні  методи  і  організаційні  форми  процесу  громадянського  виховання.  Вихователі  створили  модель  патріотичного  виховання  як  інтегрованої  системи. Вони  пригадали  прислів’я, приказки,оповідання, які  необхідно  використовувати  у  роботі з дітьми дошкільного віку для виховання у них патріотичних почуттів. На  закінчення  семінару  педагоги  переглянули відеоролик, присвячений вищеозначеній проблемі, який  створила  психолог дошкільного закладу  Стефанів Наталія  Лонгінівна.  Провела  семінар  вихователь методист  дошкільного  закладу  Сокіл  Наталія  Зіновіївна.

 

 

 

                                  

 

  

 

 

   Всесторонньому розвитку педагога у ДНЗ приділяється велика увага.11 листопада  в межах Тижня української мови  відбувся  лекторій  «Сучасні українські  письменники». Педагоги ознайомились з  творчістю  письменниць   Ірен  Роздобудько  та  Галини  Вдовиченко. Підготувала  та  провела  лекторій  вихователь дошкільного закладу  Квич  Наталія  Григорівна.

 

 

 

 

 

 

 

 

   18 листопада у дошкiльному закладi  вiдбувся тренiнг "Що потрiбно знати про СНIД". Психолог Стефанiв Наталiя Лонгінiвна ознайомила педагогiв з причинами виникнення Вiл-СНIД та засобами захисту. Педагоги також працювали в групах та виконували рiзноманiтнi завдання. З ними проведено дiлову гру "Суд над наркоманiєю та алкоголем". Також Наталiя Лонгинiвна розказала про вiдомих людей якi захворiли СНIДОМ. Педагоги прослухали повчальний вiрш про зламану СНIДОМ долю людей. Пiд кiнець тренiнгу вихователi виклали з маленьких стрiчок велику червону стрiчку - символ СНIДУ i прослухали пiсню Фреддi Меркюрi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3 лютого  вихователь Боруцька Галина Іванівна  провела майстер-клас для педагогів  закладу на тему "Використання методу  проектів  у  роботі  з дітьми  дошкільного віку".

 

 

   

 

 

Також  провела майстер-клас  вихователь Квич Наталія Григорівна. Вона  познайомила присутніх  з  методом  дитячого  дослідення  Олександра Савенкова.

 

 

 

 

    31 березня у дошкільному закладі відбувся  тренінг «Закон і ми».Педагоги переглянули відеопрезентацію про етапи становлення законності у світі, визначали  організаційні умови  для запобігання насильству в дитячому колективі  та  сім’ї. Під час тренінгу вихователі ознайомились з переліком  документів основного  міжнародного й українського законодавства із захисту  прав  дитини. Також педагоги в групах виконали ряд вправ : «Законодавство, яке тебе захищає»,«Які умови необхідні для захисту прав дитини», «Омбудсмен". Провела тренінг практичний психолог Стефанів  Наталія Лонгінівна.